nerecenzovaný článek
Linková, Marcela. 2001. „Transgenderismus: Genderové přechody v ČR.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 2 (3): 1. ISSN 2001.

V tomto čísle bychom se rády zaměřily na tématiku genderové identity a transgenderu. Jde přitom o téma, které se až donedávna vnímalo striktně jako lékařský problém, který je možno vyřešit úspěšnou „léčbou“. Již méně pozornosti bylo věnováno sociálním aspektům přechodu genderu, které mohou nabývat různých forem.

 

Sdílejte tuto stránku