kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana. 2008. „Trh práce a plodnost: bezdětní třicátníci a třicátnice na trhu práce.“ Pp. 243-292 in Dudová, Radka (ed.). Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.

Kvalitativní výzkumná studie naznačila, jakými způsoby může práce v rámci současných podmínek na trhu práce a opatření pro kombinaci práce a rodiny v ČR vstupovat do rozhodování o zahájení rodičovství. Práce vstupuje do reprodukčních plánů genderově specificky. Odlišné preference a způsoby uvažování bezdětných třicátníků a třicátnic o dopadech rodičovství na jejich soukromý a pracovní život jsou zakotveny v internalizovaném hodnotovém prostředí a vnějších strukturách bariér a příležitostí.

 

Sdílejte tuto stránku