odborná kniha / monografie
Frič, Pavol, Martin Vávra. 2012. Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus. Praha: Agnes. 138 s. ISBN 978-80-903696-9-6.

Publikace 'Tři tváře komunitního dobrovolnictví' se zabývá spojením dvou fenoménů - komunity a dobrovolnictví. Autoři vychází z historického přehledu vývoje typů komunit, na který navazují svoji analýzu komunitního dobrovolnictví vedenou ve třech liniích dle typu komunity a dobrovolnické činnosti: 1. neformální pomoc, 2. organizovaná práce a 3. virtuální aktivismus. Každá z nich představuje specifický pohled na jednu z tváří komunitního dobrovolnictví, a demonstruje specifický efekt neformální, organizované či virtuální komunity na strukturu dobrovolníků i dobrovolnických aktivit. Tento efekt je měřen pomocí indikátorů rozsahu a intenzity dobrovolnických aktivit, sociálně demografických znaků, motivace a sociálního kapitálu dobrovolníků. Empirická data pro tuto analýzu autoři čerpají z rozsáhlého kvantitativního výzkumu dobrovolnictví, který v r. 2009 realizovalo Národní dobrovolnické centrum HESTIA. V závěru se publikace zabývá společenským významem dobrovolnictví, vzájemnými vztahy jeho tří typů a otevírá diskusi nad perspektivou budování 'společnosti komunit' v České republice.

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
Sdílejte tuto stránku