kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega, Tomáš Katrňák. 2011. „Třídy bydlení v postsocialistické společnosti: realita nebo budoucnost?“ Pp. 38-49 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Cílem kapitoly je odpovědět na tři hlavní otázky. (1) Jak silný je vztah mezi klíčovým aspektem sociální stratifikace, socioekonomickým statusem hlavy domácnosti, a nerovnostmi v oblasti bydlení v České republice? (2) Pokud takový vztah existuje, jak se vyvíjel v čase? (3) Která z dimenzí nerovností v oblasti bydlení, pokud vůbec nějaká, je nejsilněji provázána se sociální stratifikací?

Sdílejte tuto stránku