Stáhnout PDF (424.780375 MB)
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Typologie české víry raného novověku. Metody a možnosti studia lidové religiozity v 18. století

Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Typologie české víry raného novověku. Metody a možnosti studia lidové religiozity v 18. století.“ Český časopis historický 103 (1): 41-86. ISSN 0862-6111.

Předmětem metodologické studie je lidová zbožnost v Čechách v 18. století.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita