jiná publikace
Marková Volejníčková, R., M. Pospíšilová. 2017. „Udržitelný rozvoj a genderové nerovnosti. Zpráva z konference Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 18 (1): 221–224. Dostupné z: https://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/517.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
životní prostředí
Sdílejte tuto stránku