Stáhnout PDF (73.68725 MB)
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Ústřední vývojové trendy současné české religiozity

Nešpor, Zdeněk R. 2004. „Ústřední vývojové trendy současné české religiozity.“ Pp. 21-37 in Nešpor, Zdeněk R. (ed.). Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Sociologické studie / Sociological Studies 04:05. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 115 s. ISBN 80-7330-061-3.

Autor diskutuje globální náboženské procesy přítomné v současné české společnosti na základě existujících kvantitativních výzkumů, vlastních kvalitativních a historických šetření. Zdůrazňuje přitom jejich proměny v souvislosti s proměnami politických, ekonomických, mediálních a kulturních rámců v evropském kontextu.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita