kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka, Petra Rakušanová Guasti. 2009. „Úvod.“ Pp. 11-21 in Mansfeldová, Zdenka, Lukáš Linek (eds.). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Sociologické studie / Sociological Studies 09:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 160 s. ISBN 978-80-7330-171-2.

Cílem úvodní kapitoly je shrnout poznání dosavadní literatury o českém parlamentu od devadesátých let, poskytnout přehled o výzkumné aktivitě věnované českému parlamentu, nastínit teoretické zarámování předkládané publikace na základě teorie reprezentace a představit strukturu práce.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku