kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš

Úvod: Volební výsledky, účast a vzorce podpory politických stran

Linek, Lukáš. 2012. „Úvod: Volební výsledky, účast a vzorce podpory politických stran.“ Pp. 12–29 in L. Linek (ed.). Voliči a volby 2010. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Slon. 255 s.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)