kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2003. „Úvodem k socioekonomickému studiu transformace a vstupu České republiky do Evropské unie.“ Pp. 9-19 in Nešpor, Zdeněk R. Proměny českých socioekonomických hodnot na přelomu století. Sociologické texty 03:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 71 s. ISBN 80-7330-044-3.

Analýza socioekonomických hodnot, zejména ve vztahu k práci, času, kolektivním entitám a vládnutí, v současné české společnosti a jejich porovnání se západní Evropou. Autoři zdůraznili zejména silnou historickou a sociokulturní zakotvenost těchto kategorií.

Sdílejte tuto stránku