kapitola v knize / monografii
Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák. 2006. „Územní změny obcí v ČR od roku 1990.“ Pp. 27-37 in Vajdová, Zdenka, Daniel Čermán, Michal Illner. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního řízení v roce 1990. Sociologické studie / Sociological Studies 06:2. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 108 s. ISBN 80-7330-086-9.

Text popisuje proces rozpadu obcí v ČR od roku 1990, k němuž došlo v důsledku politických změn. Základní fakta: vzniklo 2 199 nových obcí oddělením od 1 032 obcí. Rozdělení se týkalo především malých obcí a měst; 65 % původních obcí mělo před oddělením do dvou tisíc obyvatel. Nově vzniklé obce byly téměř všechny malé, 99 % nemělo více než 2 tisíce obyvatel a polovina nově vzniklých obcí měla jenom do 200 obyvatel.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
město a vesnice
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku