Náhled PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Martina Mikeszová

V Praze je blaze aneb co si myslíme o životě lidí žijícím v našem hlavním městě a co z toho je pravda

Kostelecký, Tomáš, Martina Mikeszová. 2010. „V Praze je blaze aneb co si myslíme o životě lidí žijícím v našem hlavním městě a co z toho je pravda.“ Pp. 131-150 in Maříková, H., T. Kostelecký, T. Lebeda, M. Škodová (eds.). Jaká je naše společnost. Otázky, které si často klademe…. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 446 s. ISBN 978-80-7419-025-4.

Populární představa říká, že Praha je bohaté město a lidé, kteří v ní žijí, mají vysoké mzdy, a vysokou životní úroveň. Kapitola si v této souvislosti klade dvě otázky: Znamená to, že mají Pražané vyšší průměrné mzdy také to, že si mohou dovolit více než lidé žijící mimo Prahu? Mají se všichni Pražené lépe než mimopražští? Zkoumání dat o příjmech a cenách dokládá, že výhoda vyšších pražských průměrných mezd je do značné míry zmenšována vyššími náklady na bydlení a některé služby. Rozdíly v kupní síle mezi Pražany a mimopražskými nejsou tak velké, jak se zdá z prostého porovnání výše mezd. V rámci Prahy existují velké rozdíly mezi lidmi různých sociálních skupin. Zatímco manažeři a experti vydělávají v Praze mnohem více než jejich mimopražští kolegové, příjmy nekvalifikovaných pracovníků, nižších administrativních úředníků nebo důchodců žijících v Praze jsou jen o málo vyšší než příjmy obdobných skupin žijících mimo Prahu, jejich životní náklady jsou ovšem podstatně vyšší.

Součást publikace: 
2010
Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.)