kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Martina Mikeszová. 2010. „V Praze je blaze aneb co si myslíme o životě lidí žijícím v našem hlavním městě a co z toho je pravda.“ Pp. 131-150 in Maříková, H., T. Kostelecký, T. Lebeda, M. Škodová (eds.). Jaká je naše společnost. Otázky, které si často klademe…. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 446 s. ISBN 978-80-7419-025-4.

Populární představa říká, že Praha je bohaté město a lidé, kteří v ní žijí, mají vysoké mzdy, a vysokou životní úroveň. Kapitola si v této souvislosti klade dvě otázky: Znamená to, že mají Pražané vyšší průměrné mzdy také to, že si mohou dovolit více než lidé žijící mimo Prahu? Mají se všichni Pražené lépe než mimopražští? Zkoumání dat o příjmech a cenách dokládá, že výhoda vyšších pražských průměrných mezd je do značné míry zmenšována vyššími náklady na bydlení a některé služby. Rozdíly v kupní síle mezi Pražany a mimopražskými nejsou tak velké, jak se zdá z prostého porovnání výše mezd. V rámci Prahy existují velké rozdíly mezi lidmi různých sociálních skupin. Zatímco manažeři a experti vydělávají v Praze mnohem více než jejich mimopražští kolegové, příjmy nekvalifikovaných pracovníků, nižších administrativních úředníků nebo důchodců žijících v Praze jsou jen o málo vyšší než příjmy obdobných skupin žijících mimo Prahu, jejich životní náklady jsou ovšem podstatně vyšší.

Součást publikace: 
2010
Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.)
Sdílejte tuto stránku