recenzovaný článek
Nešporová, Olga, Zdeněk R. Nešpor

"V žáru lásky se život započal - v žáru ohně se končí." Čtyři pohledy na vývoj kremačního hnutí v české společnosti

Nešporová, Olga, Zdeněk R. Nešpor. 2011. „"V žáru lásky se život započal - v žáru ohně se končí." Čtyři pohledy na vývoj kremačního hnutí v české společnosti.“ Soudobé dějiny 18 (4): 563-602. ISSN 1210-7050.

Článek je prvním soustavným pokusem o zpracování dějin českého kremačního hnutí od konce 19. století do současnosti a v úvodních partiích přináší také přehled dosud existující literatury. Na fenomén pohřbu žehem nahlíží ze čtyř odlišných perspektiv a sleduje: (1.) rozvoj organizovaného kremačního hnutí od přelomu 19. a 20. století, výrazně ovlivněný přestupovým hnutím po vzniku Československa, nástupem komunistického režimu a v jiném smyslu i jeho pádem; (2.) budování krematorií, které v minulém století proběhlo v několika charakterově a regionálně odlišných vlnách; (3.) vývoj počtu kremací v jednotlivých segmentech společnosti od jejich ilegálních počátků přes legalizaci v roce 1919 a několik vln výrazného vzestupu zejména ve druhé polovině 20. století; (4.) proměny obřadů spojených s kremací.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita