recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Václava Budovce z Budova hodnotící recepce islámu a její příčiny