odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R, Kristina Kaiserová (eds.). 2010. Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918). Ústí nad Labem: Albis International. 427 s. ISBN 978-80-86971-02-5.

Monografie Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918) usiluje o rozšíření a v určitém smyslu i problematizaci jakéhokoli „jednotícího“ obrazu působení náboženství ve společnosti, na společnost a vice versa. Množství sice dílčích, avšak přesto významných a v dobovém vnímání nepominutelných aspektů – zde rozdělených do šesti hlavních oblastí: náboženství a společnost, duchovní jako nositelé zbožnosti, římskokatolická řeholní zbožnost, intelektuálové / šlechta / lid, evangelická menšina, religiozita českých emigrantů – ukazuje různé variety a fazety vnímání a prožívání náboženství, které je vpravdě nemožné sjednotit v rámci jediného výkladového paradigmatu. Kniha proto zdůrazňuje bohatost dobových náboženských forem a komplexnost jejich sociokulturního, politického, ale i ekonomického působení. Na zpracování třiceti kapitol se přitom podílelo celkem 37 autorů z řad předních českých odborníků na jednotlivá konkrétní témata.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku