recenzovaný článek
Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal, Stanislav Hampl, Michal Pullmann

The Velvet Revolution and Modern Czech History in the Eyes of the Czech Population

Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal, Stanislav Hampl, Michal Pullmann. 2012. „The Velvet Revolution and Modern Czech History in the Eyes of the Czech Population.“ Politologický časopis / Czech Journal of Political Science 46 (1): 46-66.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění