odborná kniha / monografie
Škodová, Markéta, Vlastimil Nečas (eds.). 2009. Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing. 148 s. ISBN 978-80-7431-009-6.

I když média nemálo (často negativními tématy) ovlivňují veřejné prostředí a veřejnou agendu, působí zde i opačný vztah. Kniha představuje výsledky unikátního šetření, prvního svého druhu v ČR, přináší ucelený pohled na koncept agenda-setting. Jejími čtenáři budou především analytici mediálního trhu a studenti z oblasti mediální sféry.

Left

Témata: 
média
veřejná politika
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku