kapitola v knize / monografii
Vinopal, Jiří

Veřejné mínění: chválu nebo opovržení?

Vinopal, Jiří. 2010. „Veřejné mínění: chválu nebo opovržení?“ Pp. 35 - 47 in Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. ISBN 978-80-7419-025-4.

Kapitola se zabývá mnohoznačností pojmu veřejné mínění, které může být chápáno jako nástroj racionální kritiky nebo manipulace, jako universální nebo pluralitní, jako sociální fakt nebo jako agregát individuálních mínění a s různým vztahem k soukromému mínění. Na tomto pozadí pak zejména poukazuje na problémy a nedorozumění, které vznikají, když se různí aktéři společenského života na adresu veřejného mínění vyjadřují bez reflexe a deklarace vlastního pojetí.

Součást publikace: 
2010
Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.)

Left

Témata: 
veřejné mínění

Připojené odkazy