kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan. 2006. „Veřejné mínění a ekonomická transformace v ČR.“ Pp. 195-210 in Kunštát, Daniel (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 225 s. ISBN 80-7330-081-8.

Text analyzuje postoje české veřejnosti k ekonomické transformaci a k některým základním sociálněekonomickým otázkám v kontextu reálného sociálněekonomického vývoje v ČR po roce 1989.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku