nerecenzovaný článek
Červenka, Jan. 2003. „Veřejné mínění a nezaměstnanost v České republice.“ Naše společnost 1 (1-2): 4-7. ISSN 1214-438X.

Nezaměstnanost obecně patří bezesporu k nejvýznamnějším jevům a zároveň problémům moderního světa. V první řadě má četné negativní sociálněekonomické důsledky, a to jak pro bezprostředně postižené jednotlivce či jejich rodiny a domácnosti, tak i pro jejich okolí, na které v tomto ohledu působí mj. snížená kupní síla nezaměstnaných, a stejně tak pro celou společnost, která musí nést přímé i nepřímé náklady vázané na nezaměstnanost a její překonávání. Nezaměstnanost rovněž výrazně ovlivňuje politiku a politické rozhodování na straně občanské veřejnosti i na straně politických elit a také hluboce působí na psychiku lidí a soudržnost společnosti. Zejména dlouhodobá nezaměstnanost patří k faktorům, které výrazně přispívají ke vzniku a šíření řady sociálně patologických jevů včetně alkoholismu, narkomanie, kriminality, vandalismu, sebevražd, apatie, ale třeba i rasismu a různých forem militantního politického radikalismu. V následujícím textu se zaměříme na to, jak nezaměstnanost reflektuje veřejné mínění v České republice.

Left

Autoři: 
Témata: 
práce
transformace
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku