kapitola v konferenčním sborníku
Mansfeldová, Zdenka. 2009. „Vliv evropeizace na národní systém industriálních vztahů.“ Pp. 35-40 in Nováková, Vladimíra, Petr Vaškovič (eds.). Multikulturalita v řízení globalizované firmy. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-03949-6.

Příspěvek je zaměřen na evropeizaci zájmových struktur, konkrétně na evropeizaci průmyslových vztahů na úrovni podniku, především nadnárodní firmy. Všímá si střetu koncepce industriálních vztahů v mateřské a dceřiné firmě, úlohy Evropských podnikových rad v procesu evropeizace pracovních vztahů.

Sdílejte tuto stránku