kapitola v knize / monografii
Simonová, Natalie. 2002. „Vliv nerovnoměrného vývoje vzdělanostního systému na vzdělanostní nerovnosti po roce 1989 v ČR.“ Pp. 196-215 in Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.). Současná česká společnost. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 381 s. ISBN 80-7330-009-5.

Text se zabývá vývojem nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice po roce 1989. S využitím metody logistické regrese byl modelován vliv sociálního původu na pravděpodobnost úspěšného přechodu mezi středním a vysokým školstvím v období let 1948 1999. Hypotézu o rostoucím vlivu sociálního původu na úspěch v tranzici mezi střední a vysokou školou v devadesátých letech se však nepodařilo potvrdit. Trend po roce 1989 naopak hovoří ve prospěch snižujících se nerovností v přístupu ke vzdělání.

This article deals with the evolution of inequalities in access to tertiary education in the Czech Republic since 1989. The opening hypothesis of this article is that there has been an increase in educational inequalities in the Czech Republic since 1989 resulting from the unequal development of the secondary and tertiary sectors of the educational system. The hypothesis of the growing influence of social origin on success in the transition between secondary and post-secondary schools in the 1990s was not however confirmed. On the contrary, the trend after 1989 testifies rather to a decrease in inequalities in access to post-secondary education.

Součást publikace: 
2002
Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček (eds.)

Left

Témata: 
sociální nerovnosti
vzdělání
Sdílejte tuto stránku