impaktovaný článek
Lux, Martin, Petr Sunega. 2007. „Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (2): 305-332. ISSN 0038-0288.

Článek se soustředí na prezentaci výsledků sociologických výzkumů týkajících se vlivu podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za pracovními příležitostmi. Hlavním cílem článku je zejména postihnout efekt právního důvodu užívání bydlení na vnitřní migraci za prací.

Sdílejte tuto stránku