kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr, Martin Lux. 2010. „Vliv regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na migraci za prací.“ Pp. 73-93 in Kuda, František, Martin Lux (eds.). Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Praha: Professional Publishing. 156 s. ISBN 978-80-7431-026-3.

Cílem článku je otestovat hypotézu, zda regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení ovlivňují mobilitu za prací. Případný vztah mezi regionálními rozdíly v dostupnosti bydlení a ochotou stěhovat se za prací může být jedním z faktorů strukturální nezaměstnanosti a překážkou ekonomického růstu. Provedené analýzy ukázaly, že vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací je relativně slabý a týká se pouze vysokoškoláků stěhujících se za prací do Prahy.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku