nerecenzovaný článek
Lux, Martin, Petr Sunega

Vliv regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na migraci za prací