impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Čermák, Daniel

Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů

Kostelecký, Tomáš, Čermák, Daniel. 2004. „Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40 (4): 469-488 . ISSN 0038-0288.

Článek se soustřeďuje na analýzu vlivu teritoriálních faktorů na politické orientace voličů. Ve čtyřech modelových regionech bylo provedeno reprezentativní šetření. K individuálním datům byla přidána kontextová data popisující prostředí, v němž lidé dělají svoje politická rozhodnutí. Výsledky analýzy ukazují, že teritoriální kontext je pro vytváření politických postojů významný.