Stáhnout PDF (89.68925 MB)
recenzovaný článek
Linek, L.

Vliv volební účasti na zisky politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny

Linek, L. 2012. „Vliv volební účasti na zisky politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny.“ Acta Politologica 4(1): 1–17.

Tato práce analyzuje vliv volební účasti na zisky jednotlivých politických stran ve sněmovních volbách v letech 2006 a 2010. Jako rámec pro analýzu studie využívá jednak klasický model (tzv. konvenční) a jednak model dvoustupňový (tzv. revizionistický).

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)