popularizační článek
Stachová, Jana, Čermák, Daniel. 2021. „Vnímání stromů v české společnosti pohledem sociologů.“ Ekolist 10.11.2021. [cit. 10.11.2021]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vnimani-stromu-v-ceske-spolecnosti-pohledem-sociologu.

Česká veřejnost vysoce hodnotí spirituální a estetické funkce stromů a je dobře obeznámena s některými environmentálními či ekologickými hodnotami stromů, které pokládá za velmi důležité, zejména ve srovnání s funkcemi čistě užitkovými. Na druhou stranu jiné ekologické funkce vázané na staré a suché stromy nepovažuje za důležité, ačkoliv tato hodnota stromů je považována za významnou v přírodovědných oborech.

Sdílejte tuto stránku