odborná kniha / monografie
Lebeda, Tomáš, Karolína Malcová, Tomáš Lacina. 2009. Volby do Senátu 1996 až 2008. Sociologické studie / Sociological Studies 09:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 84 s. ISBN 978-80-7330-175-0.

Na podzim roku 2008 tomu bylo dvanáct let, co byli do Senátu Parlamentu České republiky zvoleni první senátoři. Vzhledem k dvouletému intervalu, při kterém se obměňuje vždy jen třetina členů horní komory, se jednalo o sedmé řádné volby. Ačkoli existence Senátu sahá teprve do roku 1996, volby do druhé komory jsou díky dvouleté periodě nejčastěji se konajícími volbami v České republice. Přesto Senát, jako slabší a u veřejnosti méně populární komora českého parlamentu, stál dosud z hlediska badatelských aktivit zaměřených na výzkum voleb v ústraní. Tato kniha zkoumá volby do Senátu Parlamentu České republiky v období celé jeho dosavadní existence. Hlavním cílem je analyzovat působení u nás ojedinělého dvoukolového většinového systému na volební proces, popsat hlavní specifika volební podpory kandidátů jednotlivých stran. Kniha se soustředí i na úspěšnost a reprezentaci jednotlivých stran, srovnává charakter výsledků voleb do Senátu s výsledky Poslanecké sněmovny. Dále se věnuje dlouhodobě rekordně nízké volební účasti, která nemá v jiných českých volbách obdobu. Problematika je zkoumána na datovém souboru Senátní volby 1996 až 2008 obsahujícím volební výsledky a veškeré další volební údaje, individuální charakteristiky všech kandidátů, kteří v dosavadní historii senátních voleb kandidovali a územně agregované sociální, demografické a ekonomické charakteristiky jednotlivých volebních obvodů a další kontextuální politické proměnné.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku