kapitola v knize / monografii
Lebeda, Tomáš. 2007. „Volební systém a voličské rozhodování.“ Pp. 15-35 in Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 234 s. ISBN 978-80-7330-126-2.

Tato kapitola zkoumá vztah mezi působením volebního systému na reprezentaci stran a kandidátů a volebním chováním voličů na případech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zejména pak na posledních volbách z roku 2006. Popisuje hlavní důsledky volební reformy. Pomocí dat z volebních statistik a dat z výzkumu Česká volební studie 2006 jsou ve kapitole analyzovány důsledky hlavních prvků nového volebního systému.

Součást publikace: 
2007
Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku