kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš

Volební účast mladých a její vliv na volební výsledky

Linek, Lukáš. 2012. „Volební účast mladých a její vliv na volební výsledky.“ Pp. 63–86 in L. Linek (ed.). Voliči a volby 2010. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Slon. 255 s.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)