odborná kniha / monografie
Chorvát, I., J. Šafr (eds.). 2019. Volný čas, společnost, kultura: Česko – Slovensko. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 248.

Kniha se zabývá trávením volného času a v obecné rovině životním stylem obyvatel Česka a Slovenska. Fenomén volného času zasazuje do širšího kontextu základních vývojových trendů a změn soudobé společnosti. Rovněž uvádí hlavní osy společenského vývoje v obou zemích od rozpadu společného státu. Jednotlivé kapitoly postupně sledují témata jako pracovní doba a volný čas, hodnoty (především napětí mezi prací a volným časem), domácí volnočasové činnosti i aktivity mimo domov, kontakty s příbuznými a přáteli, spolková činnost, sportování a navštěvování sportovních akcí, chození za kulturou, kulturní vkus, sledování médií. Neopomíjí ani nově vznikající způsoby trávení volného času (na počítači/internetu nebo v obchodních centrech). Studie si vždy kladou otázku, zda a jak se naše společnosti v jednotlivých sférách životního stylu liší. Česko-slovenský autorský kolektiv ukazuje, že mezi oběma zeměmi existují hlubší historické kořeny rozdílů, zejména rozdílná sídelní struktura a odlišně probíhající proces modernizace, a také to, že naše společnosti urazily od roku 1993 v mnohém divergentní dráhy. Přesto, alespoň pokud jde o volný čas a kulturní aktivity, jsme si stále velmi podobní, v případě nejmladší generace se dokonce kulturní vzorce dále sbližují.

– Máme v súčasnosti vôbec čas na voľný čas? Prečo sa naháňame aj vo voľnom čase?

– Znamená viac moderných technológií viac voľného času?

– Je voľný čas pre Čechov a Slovákov dôležitejší než práca?

– Majú Česi lepšie možnosti kultúrneho vyžitia ako Slováci?

– Kto viac športuje či chodí častejšie na futbal?

– Sú pre nás vo voľnom čase dôležití priatelia?

– Čítame vôbec knihy v dobe internetu? Chodíme ešte na filmy do kina?

– Majú Česi a Slováci v obľube rovnaké typy televíznych programov?

– Konzumujeme kultúrnu všehochuť, alebo sú naše preferencie nejakým spôsobom vzájomne prepojené?

Sdílejte tuto stránku