popularizační článek
Chaloupková, Jana

Vstup do dospělosti – co znamená být dospělý podle Evropského sociálního výzkumu 2006