Stáhnout PDF (41.92725 MB)
odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana

Vstup do manželství a nesezdaného soužití v České republice po roce 1989 v souvislosti se vzděláním

Hamplová, Dana. 2003. Vstup do manželství a nesezdaného soužití v České republice po roce 1989 v souvislosti se vzděláním. Sociolologické texty / Sociological Papers 03:4. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 52 s. ISBN 80-7330-029-X.

Práce se zabývá souvislostí mezi uzavřením sňatku,resp. nesezdaným soužití a vzděláním. První část přináší přehled sociologických teorií, druhá ověřuje z nich vyvozené hypotézy na datech šetření ISSP 2002. Vychází přitom z koncepce životní dráhy a využívá event-history modelování. Výsledky naznačují, že vztah mezi vzděláním a vstupem do manželství lze plně vysvětlit délkou studia. Vzdělanější lidé vstupují do manželství později, v okamžiku, kdy dostupují, mají stejnou pravděpodobnost uzavření sňatku jako lidé s nižším vzděláním.

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
vzdělání