impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Čermák, Daniel. 2003. „Výběrová šetření a analýza agregátních dat - diskuse na téma použitelnosti různých přístupů v komparativních analýzách politického chování.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (4): 529-550. ISSN 0038-0288.

Výběrová šetření jsou většinou považována za lepší metodu pro studium politického chování než analýzy agregátních dat, protože při jejich použití nehrozí nebezpečí 'ecological fallacy'. Článek navrhuje používání metody LOCCONTINGENCY, která kombinuje výhody obou přístupů. Výsledky získané touto metodou jsou porovnávány s výstupy získanými klasickou metodou výběrových šetření ve čtyřech modelových regionech. Jsou hodnoceny silné a slabé stránky navržené metody a je diskutována její použitelnost.

 

Sdílejte tuto stránku