recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2006. „Výchova kněží a jejich působení na přelomu 18. a 19. století.“ Lidé města / Urban People 8 (19): 9-44. ISSN 1212-8112.

Studie informuje o změnách ve vzdělávání kněží v Habsburské monarchii v 18. a 19. století, které zahrnovaly vznik pastorální teologie jako teologické disciplíny. Aktivity kněží vzdělávaných tímto způsobem tvořily důlažitý zdroj lidových náboženských postojů.

Sdílejte tuto stránku