Stáhnout PDF (319.874875 MB)
Náhled PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
jiná publikace
Šimon, Martin

Vymezení periferních regionů v Česku 2011

Šimon, Martin. 2017. „Vymezení periferních regionů v Česku 2011.“ Atlasobyvatelstva.cz - specializovaný mapový portál. (specializovaná mapa) Dostupné z: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/vymezeni-perifernich-regionu-v-cesku-2011.

Studium mechanismů, které mohou narušovat sociální soudržnost společnosti, patří mezi základní témata sociologického výzkumu. Riziko sociálního znevýhodnění je ovlivněno dominantně individuálními faktory, ale síla působení těchto faktorů závisí na prostředí, kde obyvatelé žijí. V Česku dochází ke kumulaci různých forem sociálního znevýhodnění ve venkovském území. Mapový list vymezení periferních regionů ukazuje, ve kterých oblastech je obyvatelstvo vystaveno vyšší míře rizika sociálního znevýhodnění. Intenzita perifernosti měří, v kolika ze čtyř základních dimenzí (demografická dimenze, dimenze nezaměstnanosti a vyloučení, dimenze kvalifikace a životní úrovně, dimenze dopravní dostupnosti) perifernosti daný mikro-region dosahuje výrazně horších hodnot, než jsou obvyklé hodnoty pro český venkov. Znalost lokalizace a intenzity perifernosti slouží jako podklad pro státní správu a samosprávu, která může nastavit veřejné politiky na míru cílovým populacím v kritických regionech.

 

Left

Témata: 
město a vesnice
metodologie výzkumu
mzdy a příjmy
regiony
sociální nerovnosti
veřejná politika
veřejná správa
životní úroveň