kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega. 2011. „Vyrovnaný bytový systém jako faktor snížení systémových rizik na trhu bydlení.“ Pp. 87-98 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Kapitola se věnuje zejména následujícím dvěma otázkám: (1) Jaké faktory vysvětlují rozdílné dopady globální ekonomické krize na hypoteční trhy a trhy bydlení v postsocialistických zemích? A konkrétněji: (2) Mohou institucionální rozdíly v systémech bydlení a bytové politiky vysvětlit rozdíly v dopadu hospodářské krize na trhy bydlení postsocialistických zemí?

Sdílejte tuto stránku