kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega

Vyrovnaný bytový systém jako faktor snížení systémových rizik na trhu bydlení

Lux, Martin, Petr Sunega. 2011. „Vyrovnaný bytový systém jako faktor snížení systémových rizik na trhu bydlení.“ Pp. 87-98 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Kapitola se věnuje zejména následujícím dvěma otázkám: (1) Jaké faktory vysvětlují rozdílné dopady globální ekonomické krize na hypoteční trhy a trhy bydlení v postsocialistických zemích? A konkrétněji: (2) Mohou institucionální rozdíly v systémech bydlení a bytové politiky vysvětlit rozdíly v dopadu hospodářské krize na trhy bydlení postsocialistických zemí?