kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš

Vývoj české společnosti v devadesátých letech 20. století v regionálním pohledu

Kostelecký, Tomáš. 2002. „Vývoj české společnosti v devadesátých letech 20. století v regionálním pohledu.“ Pp. 3-29 in Kostelecký, T., J. Stachová, D. Čermák. Region a politika. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.