odborná kniha / monografie
Vávra, Martin, Tomáš Čížek (eds.). 2023. Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum / Sociologický ústav AV ČR. 300 s. ISBN 978-80-246-5422-5.

Kniha popisuje vývoj systematického výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých kapitol představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění v rámci sociologie, ovšem s vědomím, že sociální výzkum se často rozvíjel na hranicích tohoto oboru či zcela mimo něj. Popisují, jak byly prováděny významné výzkumy či jakým způsobem fungovaly výzkumné instituce. Tyto procesy jsou zasazeny do širších souvislostí vývoje oboru.

Kniha je v prodeji např. v e-shopu nakladatelství Karolinum.

Sdílejte tuto stránku