kapitola v knize / monografii
Dvořák, Tomáš, Jan Sládek, Petr Sunega, Tomáš Katrňák. 2011. „Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v České republice (1991-2009).“ Pp. 28-37 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Klíčovou otázkou kapitoly je, zda a do jaké míry se snižovaly nebo zvyšovaly sociální nerovnosti ve finanční dostupnosti bydlení mezi jednotlivými sociálními skupinami domácností. K jejímu zodpovězení byly použity inovativní metodologické postupy.

Sdílejte tuto stránku