impaktovaný článek
Lux, Martin, Petr Sunega. 2006. „Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991–2003).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 851-881. ISSN 0038-0288.

Cílem statě je doplňková analýza vývoje finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu transformace v ČR. Autoři pro hodnocení finanční dostupnosti bydlení využívají zejména konceptu míry zatížení a datových souborů Českého statistického úřadu. Autoři zejména poukazují na propastné rozdíly mezi domácnostmi žijícími v tzv. „privilegovaném“ a domácnostmi žijícími v tzv. „neprivilegovaném“ tržním segmentu bydlení.

Sdílejte tuto stránku