odborná kniha / monografie
Machonin, Pavel, Lumír Gatnar, Milan Tuček. 2000. Vývoj sociální struktury v české společnosti 1988-1999. Sociologické texty / Sociological Papers 00:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 63 s. ISBN 80-85950-82-0.

Studie je první základní informací o výsledcích výzkumu "Deset let transformace v České
republice" vztahující se na ekonomicky aktivní populaci zahrnutou do tohoto reprezentativního
sociologického šetření. Porovnává údaje o sociální stratifikaci z roku 1993 a z konce roku 1999
se zjištěním, že se v tomto období prohloubila sociální diferenciace a že statusová konzistence
dále nevzrostla. Příčinou toho byly problémy, které přibrzdily ekonomický růst v druhé
polovině devadesátých let. Intragenerační statusová mobilita se i nadále realizovala ve značném
rozsahu při převaze mobility vzestupné, která však rostla pomaleji než sestupná. Statistická data
upozorňují na důsledky náhlého růstu nezaměstnanosti v posledních letech. K analýze dat z
výzkumu jsou připojena data o postupu modernizace z jiných zdrojů, kde se projevují značné
problémy s vývojem vědy a výzkumu i s relativním sociálním uzavíráním přístupu k
vysokoškolskému studiu.

Left

Témata: 
sociální nerovnosti
transformace
Sdílejte tuto stránku