kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana. 2006. „Výzkumná sonda do světa rodičovství a bezdětnosti v časopisech životního stylu pro muže.“ Pp. 64-88 in Hašková, Hana (ed.), Jana Pomahačová. Rodičovství a bezdětnost ve vybraných časopisech pro ženy a pro muže. Sociologické studie / Sociological Studies 06:13. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 107 s. ISBN 80-7330-111-3.

Mužské i ženské časopisy užívají biologizující rámce reprodukčního chování a rodičovství u mužů i žen očekávají. Ženské časopisy ale akcentují hodnotu mateřství pro mateřství samo (vstup do mateřství i mateřskou praxi), zatímco časopisy pro muže akcentují vstup do otcovství jako součást svazku se ženou spíš než otcovskou praxi.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku