popularizační článek
Simonová, Natalie. 2010. „Výzkumy funkční gramotnosti dospělých – SIALS a PIAAC.“ Socioweb 2010 (4): 6-10. ISSN 1214-1720. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/178_soc.web.4%25202010.pdf.

Zpráva se zabývá výzkumem SIALS (Second International Adult Literacy Survey) 1998, který byl druhou vlnou Mezinárodního výzkumu gramotnosti dospělých (IALS) z roku 1994. Ukazuje základní výsledky funkční gramotnosti dospělých (literární, dokumentové a numerické) v České republice v mezinárodním srovnání.

The report deals with the SIALS (Second International Adult Literacy Survey) 1998, which was a second wave of International Adult Literacy Survey from 1994. It shows basic results in adult functional literacy tests (prose, document and numeracy) in the Czech Republic in an international comparison.

Sdílejte tuto stránku