odborná kniha / monografie
Krejčí, Jindřich. 2003. Výzkumy stranických preferencí, jejich uplatnění ve společnosti a jejich kvalita. Sociologické texty / Sociological Papers 03:7. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-041-9.

Cíle studie jsou seznámit čtenáře s problematikou uplatnění výběrových dotazovacích šetření v demokratické společnosti, poskytnout přehled o českých výzkumech, jejich typech a metodice a kriticky zhodnotit česká šetření ve srovnání s mezinárodně uznávanými kritérii pro sociální výzkum. Studie popisuje prosazení a vývoj výzkumu veřejného mínění, který byl spojen s tématem volebních předpovědí. Zaměřuje se na problematiku používání výzkumů v politice a důsledky zpětného dopadu publikace výsledků v demokratické společnosti. Věnuje se zásadním kritikám metody kvantitativního výzkumu, upozorňuje na rizika spojená s rozvojem nových technologií a s růstem počtu šetření a na kontroverzní vztah mezi potřebami žurnalistiky a možnostmi výzkumu. Dále podává přehled o výzkumech v ČR: stručně popisuje jejich historii a současný stav, podává přehled nejdůležitějších projektů, typů výzkumů a různých druhů jejich výstupů, srovnává výsledky šetření s výsledky voleb a provádí obecné zhodnocení kvality českých výzkumů preferencí vzhledem k mezinárodně uznávaným standardům asociace AAPOR a kritériím kvality doporučeným v memorandu Německé společnosti pro výzkumná šetření DFG.

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
sociologická data
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku