kapitola v knize / monografii
Lebeda, Tomáš, Jindřich Krejčí. 2007. „Výzkumy volebních preferencí a jejich prezentace v médiích.“ Pp. 37-61 in Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 234 s. ISBN 978-80-7330-126-2.

Kapitola poskytuje přehled v Česku realizovaných volebních výzkumů a hodnotí problémy spojené s kvalitou a způsobem užívání výsledků. Zaměřuje se na předvolební výzkumy realizované před volbami 2006. Hodnotí kvalitu práce výzkumných agentur a (ne)korektnost a (ne)přesnost interpretací výsledků výzkumů v některých médiích.

Součást publikace: 
2007
Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.

Left

Oddělení: 
Témata: 
média
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku