kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Význam Eriky Kadlecové a sociologie náboženství v marxisticko-křesťanském dialogu šedesátých let

Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Význam Eriky Kadlecové a sociologie náboženství v marxisticko-křesťanském dialogu šedesátých let.“ Pp. 87–103 in Ivan Landa – Jan Mervart a kol. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia. ISBN 978-80-7007-481-7.