kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Význam Eriky Kadlecové a sociologie náboženství v marxisticko-křesťanském dialogu šedesátých let.“ Pp. 87–103 in Ivan Landa – Jan Mervart a kol. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia. ISBN 978-80-7007-481-7.

The chapter analyzes the unique research on religion, carried out in 1963 by Erika Kadlecová and her team; it was the only credible study of religiosity during the entire period of the communist regime. Kadlecová's work is also analyzed in relation to the ongoing dialogue between Christians and Marxists.

Sdílejte tuto stránku