kapitola v knize / monografii
Simonová, Natalie. 2006. „Vzdělanostní nerovnosti a vzdělanostní mobilita v období socialismu.“ Pp. 62-91 in Matějů, Petr, Jana Straková (eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia. 408 s. ISBN 80-200-1400-4.

V této kapitole jsem se snažila co nejúplněji shrnout dosavadní zjištění o charakteru a rozsahu vzdělanostních nerovností v socialistické České republice v období mezi lety 1916 až 1995. Pokusila jsem se rovněž tato dosavadní zjištění ověřit a aktualizovat novou mobilitní analýzou. Kladla jsem si dvě klíčové otázky: jak se od sebe předsocialistický a socialistický mobilitní režim liší? Stává se český vzdělávací systém a nepřímo celá česká společnost čím dále otevřenější či uzavřenější?

In this chapter I try to recapitulate up to now findings about character and extent of educational inequalities in the socialist Czech Republic in the period from 1916 to 1995. I also try to verify and update these findings through a new mobility analysis. I ask two key questions: In what ways are these mobility systems (pre-socialist and socialist) different? Was the Czech education system and indirectly the Czech society as a whole becoming more or less open?

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku