kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Pat Lyons. 2007. „What Can Ecological Inference Tell Us about the Second-Order-Elections-Thesis in the Czech Republic and Slovakia?“ Pp. 327-369 in Marsh, Michael, Slava Mikhaylov, Hermann Schmitt . European Elections after Eastern Enlargement. Preliminary Results from the European Election Study 2004. Mannheim: MZES, CONNEX. ISBN 1864-1539 .

Teorie národních voleb druhého řádu (SOET) je jednou z více-úrovňových teorií volebního chování, jež byla specificky vyvinuta k vysvětlení změn ve volebním chování mezi národními a evropskými volbami. Naše analýza ukazuje, že vzorce volebního chování predikované na základě SOET jsou zprostředkovány množstvím národních a regionálních faktorů.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku